2013/10/27

Assessment center


Rekrutacja bez tajemnic

Pracodawca, prowadząc rekrutację wykorzystuje różne sposoby, które ułatwią mu weryfikację i wybór najlepszych kandydatów. Oprócz tradycyjnej i ciągle najbardziej popularnej rozmowy rekrutacyjnej, pojawia się coraz więcej nowych form przeprowadzania naboru kandydatów. Warto, je poznać i dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej przygotować się do rekrutacji, szczególnie takiej, która może być prowadzona niekonwencjonalnie. Pamiętaj, że nie zawsze czeka cię jedynie rozmowa z pracodawcą.

Nie daj się zaskoczyć

Jedną z coraz chętniej wykorzystywanych metod rekrutacji jest Assessment Center (AC). Panuje przekonanie, że rzadko można się spotkać z tą formą na pierwszym etapie, a już na pewno nie dotyczy ona rekrutacji praktykantów czy stażystów. To już nieaktualna opinia. Z Assessment Center często korzystają duże firmy. Metoda polega na tym, że kandydaci w grupach (nie większych niż 8-osobowe) wykonują specjalnie przygotowane dla potrzeb rekrutacji zadania lub prezentacje. Podczas realizacji zadań są obserwowani i oceniani przez asesorów na podstawie ściśle określonych kryteriów. Każdy z kandydatów jest oceniany osobno. Po zakończeniu zadania asesorzy naradzają się i podsumowują swoje opinie dotyczące poszczególnych kandydatów.
A na czym mogą polegać same zadania? Często są odzwierciedleniem prac wykonywanych w ramach danego stanowiska, ale nie tylko. Możesz mieć do rozwiązania w grupie problem, który z pozoru nie ma związku z charakterem pracy, lub nawet zadanie, które wydaje się zabawne. Wszystko jest jednak dokładnie opracowane i ma swój cel – może wiele o tobie powiedzieć. Asesorzy zwrócą uwagę na Twoje zaangażowanie, zdolność radzenia sobie w tej sytuacji, ale przede wszystkim na zdolność pracy w grupie. Nie zawsze więc rywalizacja będzie najlepszą strategią postępowania. Lepiej bądź swobodny i otwarty na współpracę.

Testy, testy…

Oprócz praktycznych zadań do wykonania, podczas rekrutacji możesz mieć do czynienia z różnego rodzaju testami. Przede wszystkim będą to testy osobowościowe, ale także takie, które będą miały na celu sprawdzenie twoich umiejętności intelektualnych czy językowych. Test badający osobowość przeprowadzany jest pod kątem cech pożądanych przez pracodawcę. Na podstawie odpowiedzi, rekrutujący otrzyma informację o twoich predyspozycjach, m.in. takich jak: elastyczność w działaniu, kreatywność, szybkość uczenia się, obowiązkowość, efektywność, umiejętność pracy w grupie, zdolność do podejmowania decyzji, świadomość swoich celów i priorytetów. W takim teście nie ma ani dobrych, ani złych odpowiedzi. Najważniejsze jest, żeby odpowiadać zgodnie z prawdą. Wyniki pozwolą stworzyć profil osobowości, który następnie może być pomocny w wyborze stanowiska, a nawet odpowiedniej ścieżki rozwoju.
Innym rodzajem testów stosowanych przez firmy przy rekrutacji, są testy oceniające predyspozycje intelektualne kandydata, jego zdolności analityczne, administracyjne, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie abstrakcyjne i przestrzenne. W tym przypadku spotkać się możesz m. in. z porównywaniem słów, obrazków, czytaniem ze zrozumieniem, rachunkami.
Żeby zbadać twoją biegłość językową, rekrutujący może również posłużyć się pisemnym testem. Możesz również mieć za zadanie udzielić nieco dłuższej wypowiedzi pisemnej związanej z konkretnymi sytuacjami. Nie stresuj się, nawet jeżeli twoja znajomość języka nie jest bardzo zaawansowana, a jedynie komunikatywna. Bardzo często firmy oferują praktykantom, stażystom, ale również pracownikom kursy językowe, mające na celu podnieść ich kwalifikacje.

Zobacz także:  Jak przygotować się do rozmowy o pracę?
źródło zdjęcia: changingliz.com

No comments :

Post a Comment

UA-44028279-1